STAFF

DJ

月: DJ Iri→P 

火: 

水: DJ Jerry 

木: DJ IIVI   

金: DJ choCo ・ DJ RYO   

土: DJ Jerry ・ DJ TAKE ・ DJ SHIGE  

日: DJ IIVI ・ DJ L-boy 

 

LIVE (毎週金曜日)

Kazuko : オリジナル・Pops・Jazz・R&B